Què és el MIJAC?
Us preguntareu què vol dir MIJAC, oi? Doncs bé, el seu significat és Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica.

El MIJAC és un moviment d'infants de l'Església reconegut pels bisbes de Barcelona,Vic, Tarragona, Lleida, Mallorca i Girona, format per grups d'infants de 7 a 14 anys, que juguen iactuen plegats, revisen el que fan i viuen i celebren la presència de Jesús viu enmig d'ells i en els seus ambients.

Ser un moviment implica quelcom més estar vinculats a altres centres i fer-ne trobades amb altres grups com els nostres. Ser un moviment implica una tasca educativa comuna tant dels infants com de nosaltres mateixos, els animadors.

Els animadors acompanyem els infants perquè siguin protagonistes dins i fora del grup; ajudem a difondre a la diòcesi de l'experiència que viuen els infants al MIJAC i promovem la participació en la vida associativa i cultural als barris.

El MIJAC pretén que els infants s'organitzin a través dels jocs i de les activitats que fan al seu grup per actuar al seu barri, a l'escola, a la parròquia, al Moviment, a la família, a la colla d'amics...

Els infants del MIJAC s'agrupen i es coordinen entre els diversos grups i edats, i aprenen a prendre responsabilitats al servei dels altres infants, segons la seva sensibilitat i possibilitats infantils.

Els infants del MIJAC aprenen a veure i comprendre la realitat en què viuen i es mouen, i aprenen a descobrir com la veuen els altres infants de la seva edat i els adults, i a discernir si és com la veu Jesucrist, per a poder-la transformar tot colˇlaborant amb Déu perquè anar fent possible el món nou que ha inaugurat en el seu fill Jesucrist.

Podeu trobar més informació a la pàgina web del MIJAC Catalano-Balear.