Paulo Freire Joaquim Franch convicció opció educativa els inicis del MIJAC redacció de les conviccions Jean Piaget Lev Vigotsky Célestin Freinet Maria Montessori Alenxander S. Neill Alexander S. Neill Antón S. Makárenko Ovide Decroly Célestin Freinet Francesc Ferrer i Guardia pla triennal barcelona